public

עבודת האדריכלות שלי בבניה ציבורית משלבת הכרות מעמיקה עם הצרכים המשתנים, התחשבות בגורמי הסביבה וחשיבה יצירתית וחדשנית שלוקחת בחשבון את כל האילוצים ויוצרת חלל טבעי שמעניק השראה ומרחב נעים ומפרה ליצירה.